ده قدم اساسي بسوي رشد مسيحي

 

 

درس پنجم: قدرت كلام خدا

هدف درس: تجربه كردن قدرت كلام خدا در زندگي روزمره  

قرائت: اعمال 21 و 24 
آيه حفظي: عبرانيان 4: 12 

شخص مسيحي و كتاب مقدس

<من معتقد هستم كه شناخت كتاب مقدس بدون تحصيلات دانشگاهي باارزشتر از تحصيلات دانشگاهي بدون شناخت كتاب مقدس است.> <ويليام ليون فلپس> (William Lyon Phelps) پرفسور سابق دانشگاه <ييل> (Yale)
<لايلا> (Lila) و شوهرش منتظر تولد بچه چهارم خود بودند و با اشتياق زياد چشم به راه ورود او بودند, اما روياي آنها در اثر يك سقط جنين غير منتظره در هم ريخت.
<لايلا> نه تنها در اثر از دست دادن بچه, دچار غم و اندوه گرديد بلكه به زودي معلوم گشت كه زندگي خود او نيز در خطر جدي قرار دارد. ناگهان عوارض جدي آشكار شد و او را توسط آمبولانس با شتاب به بيمارستان بردند.
در حالي كه <لايلا> را در حالت بيهوشي جا به جا مي‌كردند او تنها آگاهي مبهمي از اطراف خود داشت. اعضاي خانواده او در كنار او بودند و به او قوت قلب مي‌دادند و بسياري از دوستان او نيز با حرارت براي او دعا مي‌كردند.
در اين حالت بحراني <لايلا> قادر نبود ذهن خود را بر روي چيزي متمكز سازد جز يك فكر كه به وضوح در ذهن او تكرار مي‌شود, اين كه "من توسط مسيح كه به من قوت مي‌بخشد, مي‌توانم تحمل كنم... مي‌توانم زنده بمانم... مي‌توانم مقاومت كنم."
در حالي كه خون زيادي از دست داده بود و احتمال فوت او مي‌رفت, متوجه شد كه نمي‌تواند كلمات را دقيقاً به ياد آورد اما احساس مي‌كرد خدا به او وعده مي‌دهد كه از وي مواظبت خواهد كرد.
دو هفته بعد, او در حالي كه ضعيف شده بود, اما زنده به خانه برگشت. در حالي كه كتاب مقدسش را مطالعه مي‌كرد ناگهان اين آيه كلام خدا را دقيقاً به خاطر آورد: <قوت هر چيز را دارم در مسيح كه مرا تقويت مي‌بخشد> (فيليپيان 4: 13).
او خدا را به خاطر اين كه با يك وعده قوي براي تقويت و تدارك احتياجات او در حالت بيهوشي او نفوذ كرده بود تمجيد نمود. 
پولس رسول در رساله به عبرانيان در مورد كلام خدا چنين مي‌گويد: <زيرا كلام خدا زنده و مقتدر و برنده‌تر از هر شمشير دودم و فرورونده تا جدا كند نفس و روح و مفاصل و مغز را مميز افكار و نيت‌هاي قلب است> (عبرانيان 4: 12).
كلام مقدس و الهامي خدا داراي ويژگي‌هايي است كه نتايج موثري را تضمين مي‌كنند. 
اول, اين كه توسط قدرت روح‌القدس القا و دميده شده است. مي‌گويند كتاب مقدسي كه صفحات آن دارد از هم جدا مي‌شود, غالباً متعلق به فردي است كه از ثبات و آرامش برخوردار است. علت آن است كه كلام خدا, پرقدرت و پويا است و در احتياجات شخصي و شرايطي كه ما در دنياي معاصر در آن قرار مي‌گيريم, با ما صحبت مي‌كند.
دوم, اين كه كلام خدا راستي و حقيقت است. كلام خدا, وجدان ما را بيدار مي‌سازد. 
كلام خدا با قدرت و نفوذ در خفاياي دل ما و انگيزه‌ها, احساسات و تمايلات مخفي ما را آشكار مي‌سازد.
سوم, اين كه كلام خدا شخصيت واقعي ما را آشكار مي‌سازد. كلام خدا نقاط ضعف افكار و رفتار ما را به ما نشان مي‌دهد و با قدرت روح‌القدس ما را قادر مي‌سازد تا خود را اصلاح كنيم.
در حالي كه اين درس را مطالعه مي‌كنيد من به شما تأكيد مي‌كنم تا كلام خدا را در دل خود مخفي سازيد و از حكمت آن براي زندگي خود بهره گيريد. به خاطر داشته باشيد كه كلام خدا هيچگاه عبث و بيهوده نزد خدا بر نخواهد گشت بلكه آنچه را كه به آن منظور فرستاده شده است, به انجام خواهد رسانيد. كلام خدا را با يكي از دوستان خود در ميان بگذاريد و به امانت و وفاداري شگرف خداوند عيسي و به قدرت و اقتدار روح مقدس او شهادات دهيد.

كلام خدا 
مطابق آيات زير بنويسيد كه كلام خدا چيست يا چه مي‌كند و يا اين كه هر دو را بنويسيد (در صورت لزوم براي درك مفهوم كلمات, به فرهنگ لغت رجوع كنيد).
1- كلام خدا چيست؟ عبرانيان 5: 12-14 

فيليپيان 2: 16

افسسيان 6: 17 

2- كلام خدا چه مي‌كند؟ اول يوحنا 2: 5 

يوحنا 12: 48 

روميان 10: 17 

يوحنا 15: 3

3- هر دو: اول پطرس 1: 32 

يوحنا 8: 31-32 

يوحنا 17: 17 

عبرانيان 4: 12 (5 مورد)

چگونه كلام خدا را درك كنيد
1- اول قرنتيان 2: 14 را بخوانيد.
هيچ كس نمي‌تواند با توانايي شخصي خود كلام خدا را بفهمد. چرا؟

2- با كلماتي از خود توضيح دهيد كه واكنش شخص نفساني در قبال امور روحاني چيست؟

3- با كلماتي از خود توضيح دهيد شخص چگونه مي‌تواند به درك كلام خدا برسد؟ (اول قرنتيان 2: 7-12 و روميان 8: 5-9 را ببينيد)

چرا برخي اعتبار و مرجعيت كلام خدا, الوهيت مسيح, الهامي بودن كتاب مقدس و ديگر تعاليم اساسي كلام خدا را انكار مي‌كنند؟

چه پاسخي بايد به آنها بدهيم؟

كاربرد عملي در زندگي
1- وقتي به كلام خدا دست مي‌يابيم اولين چيزي كه بايد بفهميم چيست؟ (دوم پطرس 1: 20-21)

2- مطابق دوم تيموتاوس 3: 15 يكي از طرقي كه كلام خدا قدرت خود را نمايان مي‌سازد كدام است؟

3- چگونه اين قدرت را اخيراً در زندگي خود تجربه كرده‌ايد؟

4- يادگيري نام 12 كتاب انبياي كوچك احتمالاً مشكلتر از يادگيري نام ديگر كتب است. براي يادگيري اين قسمت بيشتر تلاش كنيد, سپس نام اين كتابها را بنويسيد.

 

 

نام و نام خانوادگي:   

آدرس الكترونيكي :   

پيشنهادات و سوالات:

        

به درس ششم "نياز به كلام خدا" رجوع كنيد.


زندگي با كمك كتاب مقدس

كتاب كتابها

شخصيت اصلي كتاب مقدس

اعتبار عهد عتيق 

اعتبار عهد جديد

قدرت كلام خدا

نياز به كلام خدا

روشهاي مطالعه شخصي كتاب مقدس

مرور


 

 


طراحي، ايجاد و نگهداري اين سايت توسط Linc-net انجام مي‌شود. حق انحصاري آن براي كانون محفوظ مي‌باشد ( 1994 تا 2001 ). هر گونه تكثير، ذخيره در سيستم بازيابي يا انتقال اين مطالب بدون كسب اجازه از انتشارات حيات جديد، مگر مواردي كه قصد نقل قول يا استفاده از كاركرد عادي اين وب سايت را داشته باشيد، امكان‌پذير نمي‌باشد.

نسخه چاپ شده اين دروس و كتب مربوط به معلمين درانتشارات حيات جديد موجود مي‌باشد. copyright@lifeagape.org